Celadon

Smokey Tree Vase
wheel-thrown porcelain
height 4.5"
diameter 4"